Header image
ต้องการแปลเอกสารติดต่อเราวันนี้

เวลา 07.00 น.-23.00 น.
English l ภาษาไทย
 

 
 
www.google.com
 
 
 

แปลเอกสารไทย - อังกฤษ

Exact Translation เราเป็นเวปไซต์ที่ให้บริการในด้าน
การแปลเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ปล่อยให้หน้าที่การแปลเอกสารมาอยู่กับเรา
คุณสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ
ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้
ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุด
การแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ (แบบอเมริกัน)
ผู้แปลมีคู่มือซึ่งประกอบไปด้วยพจนานุกรมอ้างอิงกว่า 10 เล่ม
เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ
เป็นต้นว่า ศัพท์ด้านกฎหมาย นิติกรรม สัญญา (ผู้แปลสำเร็จการศึกษาจากคุณะ นิติศาสตร์ และผู้แปลมีประสบการณ์
ทางด้านงานแปลทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา พรบ. ต่างๆ มายาวนานเป็นเวลาหลายปี )
ศัพท์คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรม คู่มือโปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ (ผู้แปลมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
กว่า 10 ปี) และงานแปลอื่นๆ ทั่วไปที่ลูกค้าต้องการ
สำนวนและแสลงต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน จะไม่ถูกละเลย เพราะเราคือนักแปลมืออาชีพและมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
ในการแปลของเรา เราใช้ตัวผู้แปลเองเป็นผู้ทำการแปล
ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยแปลมาช่วยในการแปลแต่อย่างใด
เนื่อหาที่แปลได้ จึงเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
ถูกต้องตรงประเด็น สละสลวย ตรงตามความหมาย

ส่วนในด้านการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้น
เรายึดหลักการสะกดและความถูกต้องของการใช้ภาษาไทย
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยนสถาน ปี 2542 เป็นสำคัญ

ผู้สนใจที่ต้องการทราบรายละเอียดการเสนอราคา
กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (ณรงค์ศักดิ์)
(Mobile):
089-036-6732
USER ID: kengismaterialman
(Tel.): 02-805-0755
(Fax): 02-884-0430 ต่อ eFax 36767
ตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

หรือ (E-mail) ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่

exact-translation@hotmail.com

 
สำหรับลูกค้าบริษัท ใบเสร็จการรับเงินทางเราจะจัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS Useful Sites
Highly Recommended
 

 
             
หน้าแรก|งานที่รับ |ตัวอย่างงาน| วิธีการรับงาน | อัตราค่าบริการ | วิธีชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา| เกี่ยวกับเรา
 
© 2007 www.exact-translation.com